Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2001. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Handó György prépost emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A közgyűlés Handó György prépost emléktáblája elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Káptalan u. 2. szám alatti műemléképület déli homlokzatának keleti sarkát jelöli ki.

(2) Az emléktáblán aranyozott római és antikva betűkkel a következő szöveg szerepelhet:

HAZÁNK ELSŐ
NYILVÁNOS KÖNYVTÁRÁT
1477-BEN
E HÁZBAN ALAPÍTOTTA
HANDÓ GYÖRGY PRÉPOST
SZÉP, TISZTA PÉCSÉRT ALAPÍTVÁNY

(3) Az emléktáblát a műemléképületen már korábban elhelyezett márványtáblával azonos színben és 40x60 cm-es méretben kell elkészíteni.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László s.k. dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére