Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2001. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Művészeti alkotások elhelyezéséről a Jókai tér millenniumi térrendezése kapcsán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Közgyűlés a Jókai téri millenniumi térrendezés és teljes rekonstrukció kapcsán a következő művészeti alkotások elhelyezését rendeli el a Jókai téren a rendelet 1. számú melléklete szerint:

Pál Zoltán alkotása: Millenniumi Emlékkút és Szobor „patakkal” és „vízmedencével”.

Bencsik István kőszobra.

Pál Zoltán alkotása: Négy darab „Bútorszobor”

Kisebb méretű mészkő tömb „Irottkő” vésett felirattal, a következők szerint:

MAGYAR MILLENNIUM 1000-2000
Az egykori Kis Piacz, majd Jókai tér
Újjáépült a MAGYAR ÁLLAM alapításának millenniumi évében
Építtette Pécs Megyei Jogú Város
a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala támogatásával
2001. augusztus 20.
Az alkotók neve a lépcsőfokokon kerüljön feltűntetésre:
Alkotók:
Pál Zoltán szobrász, Dévényi Sándor építész,Bencsik István szobrász

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László s.k. dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

2/A. melléklet a 38/2001. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az „IROTTKŐ” felirata
Magyar Millennium 1000 - 2000

Az egykori Kis Piacz - majd Jókai tér, amely újjáépült az EZERÉVES KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM tiszteletére

Építtette Pécs Megyei Jogú Város Közönsége, Toller László polgármestersége idejében, Nemeskürty István Millenniumi kormánybiztos és hivatala segítségével.

A.D. 2001. augusztus 20.

Alkotók:

Pál Zoltán szobrászművész, Dévényi Sándor építész, Bencsik István szobrászművész,

Komor István közgazdász, Aknai Tamás történész, Miklya Gábor, Böszörményi István, Gitta János Zoltán szobrászok,

Baranyai Bálint, Halas Iván építészek.

Külön táblán feltüntetve:

Az építkezést támogatták:

Pécsi Vízmű Rt.

Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Rt.

Zsolnay Örökség Kezelő Kht.

Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány

UD-VI Ker. Kft.

Hencz és Kéreg Faiskola

2/B. melléklet a 38/2001. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az „IROTTKŐ” felirata
Magyar Millennium 1000 - 2000

Az egykori Kis Piacz - majd Jókai tér, amely újjáépült a KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM alapításának milliniumi évében.

Építtette Pécs Megyei Jogú Város a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala támogatásával.

2001. augusztus 20.

Alkotók:

Pál Zoltán szobrász, Dévényi Sándor építész, Bencsik István szobrász

Komor István, Aknai Tamás, Miklya Gábor, Böszörményi István, Gitta János Zoltán Baranyai Bálint, Halas Iván.

Az „IROTTKŐ” felirata

2/C. melléklet a 38/2001. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Az „IROTTKŐ” felirata
Magyar Millennium 1000 - 2000

Az egykori Kis Piacz - majd Jókai tér, amely újjáépült a KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM alapításának millenniumi évében.

Építtette Pécs Megyei Jogú Város a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala támogatásával.

2001. augusztus 20.

Alkotók:

Pál Zoltán szobrász, Dévényi Sándor építész, Bencsik István szobrász

Komor István, Aknai Tamás, Miklya Gábor, Böszörményi István,

Gitta János Zoltán, Baranyai Bálint, Halas Iván.


  Vissza az oldal tetejére