Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2001. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Fellbach város által adományozott szobor Fellbach téren történő elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés a Fellbach téren elrendeli Rotraud Hoffmann szobrászművész testvérvárosi kapcsolatokat szimbolizáló alkotásának felállítását az alábbi felirattal:

Fellbach Testvérváros ajándéka Pécs városának 2000-ben.

Geschenk der Partnerstadt Fellbach an die Stadt Pécs im Jahr 2000.

(2) A Közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a Fellbach tér északi Citrom utcai részét jelöli meg a mellékelt helyszínrajz alapján.

2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László s.k. dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére