Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a Pécs-Vasasi emlékkő elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécs-Vasasi emlékkő elhelyezésének színhelyéül a Pécs-Vasas 46088/2 hrsz-ú önkormányzati területet jelöli ki, a Szövetkezet utca és a Nevelő utca kereszteződésénél.

(2) A közgyűlés az emlékkövön dombormű és vas felirat elhelyezését engedélyezi az alábbiak szerint:

TRIBUTARII FERREI

1292

VASAS

2002

A hátoldalon lévő felirat a támogatók nevét örökíti meg.

Donátorok

Pécs-Vasas Településrészi Önkormányzata

Pannonpower Rt.

Biokom Kft.

Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt.

(3) Az emlékkő anyaga természetes állapotú fonolit legyen.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Toller László s.k. dr. Papp Judit s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére