Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Rétfalvi Sándor „Bacchanália” című szobrának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Rétfalvi Sándor Munkácsy-díjas, Érdemes Művész „Bacchanália” című szobrának felállítását.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a Pécs, Kálvária utca 52. szám alatti közterület (helyrajzi szám: 18045/3) két épületszárnya közötti teret jelöli ki.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a szobor zöld gránit talapzaton, 180x180 cm-es méretben, plasztikai bronz anyagból kerüljön kivitelezésre.

(4) A szobor kivitelezésével, karbantartásával kapcsolatos terheket a tulajdonos „NEDÜ” Mezőgazdasági Szövetkezet viselje.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére