Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Reéh György emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Reéh György emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Ferencesek utcája 4. számú ház homlokzatát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

EBBEN A HÁZBAN ÉLT

REÉH GYÖRGY

(1862-1932)

VÁROSI TANÁCSNOK, A HELYI

KÖZÉLET KIEMELKEDŐ ALAKJA,

A

„TETTYE

KORONÁZATLAN

KIRÁLYA”

PÉCS VÁROS POLGÁRAI

MECSEK EGYESÜLET

2002

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla álló formátumú legyen és világos színű márványból készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Papp Judit
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére