Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2003. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Zsolnay Vilmos emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zsolnay Vilmos emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Jókai u. 2. számú épület keleti homlokzatát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

EZEN ÉPÜLET

HELYÉN ÁLLOTT

ZSOLNAY VILMOS

SZÜLŐHÁZA

ZSOLNAY VILMOS SZÜLETÉSÉNEK 175. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTOTTA:
PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, PÉCS M.J. VÁROS, ZSOLNAY RT.

TÁMOGATÓK: DÉLHÚS RT., KONZUMBANK RT., MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT., MECSEKI BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ RT.

2003

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla fekvő helyzetben, 80x60 cm-es méretben, mázatlan pirogránit és eozin anyagból készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Pozsárkó István
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére