Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2003. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Jaroslav Jičinskў emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jaroslav Jičinskў emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Mária utca 9. számú épület, az egykori Bányaigazgatóság homlokzatát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

itt dolgozott 1913-1931. között

dr. Jaroslav Jičinskў bányamérnök,

(OSTRAVA:1870-PRÁGA: 1959)

AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG PÉCSI BÁNYAMŰVEINEK IGAZGATÓJA,

A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT

1913-1927. ÉVEKBEN TÖRTÉNT KORSZERŰSÍTÉSÉNEK

TERVEZŐJE ÉS IRÁNYÍTÓJA,

EGYETEMI PROFESSZOR, NEMZETKÖZI HÍRŰ SZAKEMBER, KUTATÓ, SZAKÍRÓ

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 85x64 cm nagyságban, fekvő helyzetben, fekete márványból, csiszolt felülettel, vésett szöveggel és fehér színezéssel készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Pozsárkó István
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére