Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2003. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Weöres Sándor emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Weöres Sándor emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Apáca u. 8. szám alatti műemlék épület - a Csorba Győző Megyei Könyvtár - déli homlokzatát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

„LEGYEN A CÍMED A TISZTA ARC”

WEÖRES SÁNDOR

(1913 - 1989)

KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐ

1933 ÉS 1943 KÖZÖTT PÉCSETT EGYETEMI HALLGATÓ,

KÖNYVTÁROS ÉS SZERKESZTŐ

PÉCS VÁROS KÖZÖNSÉGE

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 35x63 cm nagyságú, fekvő formátumú legyen, világos színű mészkőből, vésett felirattal készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére