Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Rigó István „Kosárlabdázónő” című szobrának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Rigó István szobrászművész „Kosárlabdázónő” című szobrának felállítását.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a dr. Veress Endre utca 10., a „Lauber Dezső” Városi Sportcsarnok bejárata előtti Olimpiai Park területét jelöli ki.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a szobor 5/4 nagyságban, öntött bronzból készüljön és a fű síkjában lévő 162x210 cm-es gránit talapzaton lévő kékes-zöld fonolit süveg posztamensen álljon.

2. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére