Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2004. (IV. 22.) önkormányzat rendelete

a Pécsi Kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelöléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A közgyűlés elrendeli Pécsbánya-telepen az „ezer éves gesztenyés” mellett a bányászszobor közelében a 38116 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen két monolitikus andezit kőtömbön lévő gránit emléktábla és egy keményfa trapéz ácsolaton rögzített plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését.

(2) A közgyűlés elrendeli Mecsek-Szabolcson a Hősök terén a 36779 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen a szobrok közelében monolitikus andezit emlékkövön lévő gránit emléktábla és keményfa trapéz ácsolaton rögzített plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését.

(3) A közgyűlés elrendeli Vasason a bányászotthon és az óvoda körüli téren a 46630/3. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen két monolitikus andezit kőtömbön lévő gránit emléktábla és egy keményfa trapéz ácsolaton lévő plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését valamint a Petőfi portré szobor és a Bányász Emlékmű helyének felcserélését.

(4) A közgyűlés elrendeli, hogy a pécsi kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelölését a pécsi Bányásztörténeti Alapítvány végezze el.

2. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére