Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Baptista Gyülekezet egykori imaházán állítandó emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla helyéül a Pécs, Bástya utca 6. számú ház - a Baptista gyülekezet egykori imaháza - homlokzatának középvonalát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

1903-1983

KÖZÖTT

EZEN A HELYEN ÁLLT A

PÉCSI BAPTISTA GYÜLEKEZET

IMAHÁZA

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 53x77 cm méretű, álló helyzetű legyen, Canfanar kemény mészkőből készüljön, homokkő kereszt betéttel, vésett Antiqa típusú barna festésű betűkkel.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére