Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Roma Holocaust emlékmű felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, Horváth Zoltán szobrászművész Roma Holocaust emlékművének felállítását.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a 40570/13 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon a Lánc utcai Rendelőintézet melletti dél-nyugatra fekvő fás ligetet jelöli ki.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére