Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Pécs Városi Múzeum első állandó kiállításának megnyitásával kapcsolatos emléktábla állításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs Városi Múzeum első állandó kiállítása megnyitásának 100 éves évfordulója tiszteletére elhelyezendő emléktábla felállításának helyszínéül a Pécs, Rákóczi út 11. szám alatti ingatlant jelöli ki.

(2) A közgyűlés az épület homlokzatának, a bejárattól jobbra eső ablak melletti falsíkján engedélyezi az emléktábla elhelyezését, a következő szöveggel:

ebben az épületben nyílt meg

1904. november 27-én a

Pécs Városi Múzeum

első állandó kiállítása

Baranya Megyei Múzeumok

Igazgatósága

Pécs, 2004

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 470x760 mm méretű, fekvő helyzetű legyen, kő-krémszínű márványból, lithos betűtípusú felirattal készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Papp Judit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére