Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Első Dél-dunántúli Vasútvonalat megörökítő emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Első Dél-dunántúli Vasútvonalat megörökítő emléktábla felállításának helyszínéül - a vasutat üzemeltető igazgatóság egykori székházát - a Pécs, Mária u. 7. szám alatti ingatlant jelöli ki.

(2) A közgyűlés az ingatlan homlokzatának középvonalában engedélyezi az emléktábla elhelyezését, a következő szöveggel:

AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG

A PÉCSI BÁNYÁINAK SZÉNSZÁLLÍTÁSÁRA

1854-BEN ÉS 1857-BEN ÜZEMBEHELYEZETT

MOHÁCS-PÉCSI VASÚT

(MPV)

AZ ELSŐ DÉL-DUNÁNTÚLI VASÚTVONAL

EMLÉKÉRE

ÁLLÍTOTTA

AZ EGYKORI ÜZLETVEZETŐSÉG FALÁN

A PÉCS BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

2004

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 56x60 cm méretű, álló helyzetű legyen. Csiszolt fekete márványból, Times New Roman betűtípusú vésett felirattal és a vasúti személyi szállító kocsit ábrázoló vésett vagy karcolt képpel készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére