Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Jótékony Nőegylet egykori székházán állítandó emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécsi Jótékony Nőegylet emléktáblájának helyét a Pécs, Mária u. 18. szám alatti épület nyugati homlokzatán, az első két ablak közti pilléren, 3,7 m magasságban jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

„A JÓ SZÍV - ISTENI ADOMÁNY.

A JÓ TETT - EMBERI KÖTELESSÉG.”

ZSOLNAY SIKORSKI JÚLIA

EZ A HÁZ A PÉCSI JÓTÉKONY NŐEGYLET SZÉKHÁZA

VOLT 1905-TŐL 1949-IG.

ÉPÜLT A VÁROS NAGYLELKŰ POLGÁRAINAK

KÖZADAKOZÁSÁBÓL

A JÓTÉKONYSÁG SZOLGÁLATÁRA.

TISZTELETTEL EMLÉKEZÜNK ELŐDEINKRE.

PÉCSI JÓTÉKONY NŐEGYLET

2005. OKTÓBER 1.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 80x60 cm méretű, fekvő helyzetű legyen, világossárga mészkőből készüljön, Copperplate Gothic B típusú betűkkel. A tábla ball oldalán, Zsolnay előre gyártott, mázas pirogránit elemekből készült díszítés helyezhető el.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére