Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Dr. Romhányi György szobrának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy dr. Romhányi György pathológus professzor születésének 100. évfordulója alkalmából a professzor nevét viselő alapítvány Rétfalvi Sándor szobrászművész alkotásának felállításával emlékezzék meg.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a Pécs, 48-as térnek (hrsz: 19122) a dél-keleti, gyalogos sétánya melletti részét jelöli ki.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a szobor egész alakos legyen, bronzból készüljön 220 cm-es magassággal. A posztamens Romhányi György felirattal, fekete gránitból készüljön, 80x80x25 cm-es nagyságban.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére