Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécs város történetében, gazdasági és kulturális életében kiemelkedő szerepet betöltő szén-és uránbányászatról Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű felállításával emlékezik meg.

(2) A közgyűlés az Emlékmű felállításának helyszínéül a Pécsett az Ágoston téren lévő 16725, 16724, 16723, 16722/1 és a 16721/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok azon részét jelöli ki, amelyet a hatályos szabályozási terv zöldterületként jelöl.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy az Emlékművet Taubert László szobrászművész terve szerint és a művész kivitelezésében kell elkészíteni. Az Emlékmű fő része egy fekete márványból álló, 395 cm magasságú férfi idol legyen, amelynek posztamentuma 75x47x56 cm nagyságú fekete gránitból készüljön. Az idol 275x275 cm nagyságú négyzet közepén álljon, sarkait 4 db 50 cm-es fekete gránit kocka zárja.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Papp Judit
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére