Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Szent Borbála szobor felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A közgyűlés egyetért azzal, hogy a TESCO-Globál Áruházak Zrt. Trischler Ferenc alkotását: Szent Borbála szobrát felállítsa.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a pécsi 41737/1 hrsz-ú közparkot jelöli ki.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a szobor egész alakos, 153 cm magas legyen, bronzból készüljön, posztamense 150 x 51 cm magas, mészkő anyagból. A következő feliratokkal:

homlokzatán:

Szent Borbála a bányászok védőszentje

hátoldalán:

állíttatta Tesco-Globál Áruházak ZRt.

Bányász Kulturális Szövetség

Bányászattörténeti Alapítvány

Bányász Emlékekért Alapítvány

2006

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére