Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Horvay János Kossuth Lajos szobrának áthelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a Kossuth tér térfelszín kialakítása során áthelyezésre kerüljön, Horvay János 1908-ban felavatott Kossuth Lajost ábrázoló szobra.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának új helyszínéül a Polgármesteri Hivatal homlokzatának főbejárat előtti térrészét jelöli ki oly módon, hogy a hivatali épület középtengelyében elhelyezett szobornak az épület déli homlokzatától mért tengelytávolsága, az épülettől déli irányban, 13,5 m-re legyen.

(3) A szobor Dél felé, arccal a tér irányába fordulva, eredeti formájában felújított talapzaton nyerjen elhelyezést azzal, hogy a szobor kovácsoltvas kerítése változatlan szélességben, de egy kerítés elemmel csökkentett hosszban legyen kialakítva.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére