Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2007. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Horvát Olivér Adolf Pécs díszpolgára emléktáblájáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Horvát Olivér Adolf Pécs díszpolgára tiszteletére állítandó emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Janus Pannonius u. 8. sz. alatti épület homlokzatát jelöli ki, a bejárattól jobbra eső falfelületen.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi

Itt élt
Horvát Olivér Adolf
(1907-2006)
Ciszterci szerzetes,
a Mecsek nagy botanikusa,
Széchenyi-díjas tanár,
a Szent István Akadémia tagja,
Pécs díszpolgára
Pécs város és a városvédők, 2007.

(3) A tábla 30x40 cm nagyságú, fekvő helyzetű legyen, halványszürke mészkőből készüljön, vésett bronz színű betűkkel.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére