Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Holocaust emlékkövek elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Holocaust városunkból elhurcolt áldozatainak tiszteletére, a Bipolar Program kezdeményezésére, az „Emlékező macskakövek” projekt keretében, emlékkövek elhelyezését rendeli el az Európa több országában alkalmazott módon és elfogadott formában.

(2) A kőkockák az elhurcoltak utolsó lakhelye előtti járdafelületbe kerüljenek beillesztésre, 10x10x10 cm-es méretben, feliratos felükön, fémmel kezelve. A magyar nyelvű felirat tartalmazza az elhurcolt nevét, születésének és deportálásnak évszámát és kivégzésének helyét.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére