Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az ÚJHEGY KISZOLGÁLÓ ÜZEM B. és C. jelű emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Újhegy Kiszolgáló Üzem B. jelű táblájának helyszínéül a Pécs, Schroll József úti (hrsz 41737/1.) közpark Szent Borbála szobrával szembeni részét jelöli ki, az ott felállított monolit andezit kövön.

(2) A közgyűlés az B. jelű emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT
ÚJHEGYI TELEPHELYÉN 1914-2004 KÖZÖTT
FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK
SZÉNSZÁLLÍTÁS
NYERSSZÉN FOGADÁSTÓL AZ ÉRTÉKESÍTÉSIG 1914-2004
BÁNYAÜZEMEKTŐL: GŐZ-, VILLAMOS-, DÍZELMOZDONY-VONTATÁS,
FÜGGŐKÖTÉLPÁLYA,
TEHERGÉPKOCSI
FOGYASZTÓK FELÉ: VASÚTON, ERŐMŰBE GUMISZALAGON ÉS
TEHERGÉPKOCSIN
SZÉNELŐKÉSZÍTÉS, BRIKETTGYÁRTÁS
240-300 T/ÓRA NYERSSZÉN FELDOLGOZÁS 1914-1993
DURVA ÉS APRÓSZÉN DÚSÍTÁS 1914-1993
KOKSZ-SZÉN ELŐÁLLÍTÁS A DUNAI VASMŰNEK 1958-1993
SZÉNISZAP DÚSÍTÁS, VÍZTELENÍTÉS 1965-1993
BRIKETT TERMELÉS ÉVI 20-100 EZER TONNA 1914-1958
VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS, ELLÁTÁS
A MAGAS HAMUTARTALMÚ SZÉNTERMÉKEK FELHASZ NÁLÁSÁVAL,
20 MW-OS ERŐMŰVEL 1914-1964 KÖZÖTT
A BÁNYAÜZEMEKET 15 KV-OS HÁLÓZATON LÁTTA EL
1918-TÓL PÉCS ÁRAMELLÁTÁSÁT IS BIZTOSÍTOTTA
1928-TÓL DÉL-DUNÁNTÚL ELLÁTÁSÁBAN IS RÉSZTVETT
KÖZPONTI LABORATÓRIUM
SZÉN-, VÍZ-, OLAJ-, BÁNYALEVEGŐ-VIZSGÁLATOK SZÉN-
ELŐKÉSZÍTŐ, ERŐMŰ ÉS BÁNYAÜZEMEK RÉSZÉRE 1914-1993
PÉCS BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY, 2007

(3) A tábla 140x100 cm méretű legyen, sötétzöld finomszemcsés, csiszolt gránitlapon, vésett felirattal és grafikával, fehér színezéssel készüljön.

(4) A közgyűlés a C. jelű emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT
ÚJHEGYI TELEPHELYÉN 1914-2004 KÖZÖTT
FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK
KÖZPONTI GYÁRTÓ- ÉS JAVÍTÓMŰHELY, ÖNTÖDE
A SZÉNMOSÓ ÉS A BÁNYAÜZEMEK RÉSZÉRE SPECIÁLIS
GÉPEK, TARTALÉK ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSA 1914-1993.
VILLAMOS TEVÉKENYSÉG
BÁNYAÜZEMEK VILLAMOS MUNKÁINAK IRÁNYÍTÁSA
GYÁRTÓ-, BIZTONSÁGI VIZSGÁLÓ RÉSZLEG 1965-1999.
ÉPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS
BÁNYAÜZEMEK ÉPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁINAK
IRÁNYÍTÁSA, KIVITELEZÉS. ÉPÍTÉSI ÜZEM 1956-1992.
GÉPKOCSI-SZÁLLÍTÁS, JAVÍTÁS
SZÉN-, MEDDŐKŐZET-, ANYAG-, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZÁLLÍTÁSSZERVEZÉS, JÁRMŰJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
KÖZPONTI ANYAGELLÁTÁS
A BÁNYAÜZEMEK ÉS AZ ÚJHEGYI ÜZEM ANYAGELLÁTÁSA
ÜZEMI ÉLELMITÁR MŰKÖDTETÉSE 1914-1946.
SPORT ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
1921-TŐL DVAC, 1953-TÓL PÉCSI BÁNYÁSZ LABDARUGÓ-
1951-TŐL NŐI KÉZILABDA-CSAPAT 1973-IG.
KULTÚRHÁZ, FÚVÓSZENEKAR 1939-1993.
PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY, 2007

(5) A tábla 140x100 cm méretű legyen, sötétzöld finomszemcsés, csiszolt gránitlapon, vésett felirattal és grafikával, fehér színezéssel készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére