Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

Palotás József „Keltaur” című szobrának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy Palotás József „Keltaur” című szobra a városfalon kerüljön felállításra.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a városfal Kálvária utcai szakasza Észak-keleti kiszögellésének sarokpontját jelöli ki.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a bronz plasztika 176 cm magas legyen,

felirata: 305x435 mm-es méretben, süttői mészkő táblán, vésett betűkkel, a városfalba befalazva készüljön.

„Keltaur”
Állíttatta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
a város Kelta emlékeinek megörökítésére
2007
Szobrász: Építész:
Palotás József Dévényi Sándor

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére