Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Mecseki Bányamentők emlékművéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Mecseki Bányamentők emlékművének helyszínéül a Pécs, Komját Aladár utca (hrsz. 53982/7), bányamentő lakóépület melletti közparkot jelöli ki.

(2) Az emlékművet, amely egy meglévő bányász portré, az 1 m magas 0,60x0,70 m széles, egyik oldalán csiszolt szövegmezővel kialakított posztamensen kell elhelyezni.

(3) A közgyűlés az emlékmű feliratát a következő szöveggel engedélyezi

„MENTENI KÖTELESSÉG!”
A MECSEKI
BÁNYAMENTŐK EMLÉKÉRE
ÁLLITOTTA:
BÁNYÁSZ EMLÉKEKÉRT EGYESÜLET
PÉCSI BÁNYÁSZ TÖRTÉNETI ALAPITVÁNY
BÁNYÁSZ KULTURÁLIS SZÖVETSÉG
2007

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére