Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Kőszénbányászat szabolcsi bányáiban életüket vesztettek emlékművéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécsi Kőszénbányászat szabolcsi bányáiban életüket vesztettek emlékére felállítandó emlékmű helyszínéül, egy korábban felállított emlékművel szemben, a Pécs, Hősök tere (hrsz.36779) közterületet jelöli ki.

(2) Az emlékmű 2 méter magasságú, 1,6 méter szélességű, átlag 20 cm vastagságú, egyik oldalán csiszolt felületű monolit kőtömbből készüljön.

(3) A közgyűlés a rendelethez csatolt 1. számú mellékletét képező szöveggel engedélyezi az emlékmű elhelyezését.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére