Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2009. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Nendtvich Andor emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Nendtvich Andor emléktáblájának elhelyezése helyszínéül a Pécs, Apáca utca 12. szám alatti épület homlokzatát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

E HÁZBAN HUNYT EL

NENDTVICH ANDOR

JOGÁSZ

(1867-1951)

PÉCS VÁROS POLGÁRMESTERE

(1906-1936)

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSRE TELEPÍTŐJE,

AZ EGYETEM DÍSZDOKTORA

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 43x63 cm nagyságú, fekvő formátummal, sárgás színű gránitból készüljön, fekete színű betűkkel, melynek betűtípusa cambria, a szöveg 28-as, a név 48-as nagyságban kerüljön bevésésre.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Papp Judit
polgármester címzetes főjegyző