Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2009. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 1996. évi 38. sz. rendelet módosításáról *