Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete

eszperantó emlékfal és emléktáblák elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eszperantó emlékfal és emléktáblák elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Eszperantó park (hrsz.: 17655) területét jelöli ki, a kertépítészeti terveknek megfelelő helyszínen.

(2) A Közgyűlés az emléktáblák elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

1. számú tábla

LAZARO LUDOVIKO ZAMENHOF

1859-1917

Az eszperantó nyelv elindítója

La iniciatinto de la lingvo Esperanto

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

2. számú tábla

SZERDAHELYI ISTVÁN

1924-1987

Pedagógus, nyelvész, az eszperantó szakos egyetemi képzés megszervezője

Pedagog, lingvisto,universitata Esperanto-kapabligo

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

3. számú tábla

GIESSWEIN SÁNDOR

1856-1923

Főpap, országgyűlési képviselő, nyelvész, mozgalmi vezető

Cefpastro, parlamentano, lingvisto kaj movadestro

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

4. számú tábla

BAGHY GYULA

1891-1967

Világhírű eszperantó író és költő, mozgalmi vezető

Mondfama Esperanto - poeto kaj - verkisto, movadestro

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

5. számú tábla

KALOCSAY KÁLMÁN

1891-1976

Kiváló orvos és világhírű költő-műfordító

Eminenta kuracisto kaj mondfama Esperanta poeto-tradukisto

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

6. számú tábla

KÖKÉNY LAJOS

1897-1985

Folyóirat- és lexikonszerkesztő, mozgalmi vezető

Redaktoro de revuo kaj enciklopedio, movadestro

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

7. számú tábla

BLEYER VILMOS

1903-1940

A Literatura Mondo kiadó megteremtője és vezetője, mozgalmi vezető

Fondinto kaj gvidinto de Eldonejo Literatura mondo, movadestro

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

8. számú tábla

LENGYEL PÁL

1868-1932

A Lingvo Internacia c. nemzetközi folyóirat kiadója és szerkesztője

Eldoninto kaj redaktinto de la internacia revuo „Lingvo Internacia”

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

9. számú tábla

BÁCSKAI ISTVÁN

1908-1996

Vasúti jogász, folyóirat alapító és szerkesztő, mozgalmi vezető

Fervoja juristo, fondinto kaj redaktoro de revuo, movadestro

MVEE - EKF Pécs 2010 - VEME

10. számú tábla

A PÉCSI ESZPERANTÓ MOZGALOM KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGEI

EMINNENTULOJ DE LA ESPERANTOMOVADO EN URBO PÉCS

LAJOS GYULA

1877-1955

Kanonok, Pécs város első eszperantistája

Kanoniko, la unua esperantisto de urbo Pécs

PECHAN ALFONZ

1902-1994

Szótárak, tankönyvek szerkesztője

Redaktoro de vortaroj kaj lernolibroj

PALLÓS ISTVÁNNÉ

1922-1995

Mozgalomvezető

Movadestro

SOPIANAE ESZPERANTO KLUB - EKF Pécs 2010

11. számú tábla

SZENTKATOLNAI DR. BÁLINT GÁBOR KÚT - PUTO

1844-1913

Az első magyar eszperantista emlékére

Memore al la unua hungara esperantisto

Zur Erinnerung an den ersten ungarischen Esperantisten

To the memory of the first Hungarian Esperantist

MESZ - EKF Pécs 2010 - DURA

(3) Az 1-9. számú táblák mérete 40x60x2 cm nagyságú, fekvő formátumú, impala (szürke) gránit anyagból, a feliratok „berconee” betűtípussal, homokfúvással készülnek. A 10. számú tábla mérete 60x60x2 cm nagyságú, impala (szürke) gránit anyagból, a felirat „berconee” betűtípussal, homokfúvással készül. A 11. számú tábla mérete 70x70x2 cm nagyságú, impala (szürke) gránit anyagból, a felirat „cleefbe” betűtípussal, homokfúvással készül.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző