Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a Mecseki Erdészet Emlékköve című szobor elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Mecseki Erdészet Emlékköve című szobor elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Tettye park (hrsz.: 16167/2) területét jelöli ki, a park rekonstrukciós tervének megfelelő helyszínen.

(2) A Közgyűlés a szobor elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

1. A kompozíció alatt, a szobor első oldalán -

„Az erdő: életek közössége - a közös életünk.”

Scholz Péter

2. A két oldalt levágott kompozíció nagyobb méretű síkján, a szobor hátsó oldalán -

Az Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyűlései a Mecsekben: 1884, 1907, 1935, 1958, 1978, 1995, 2010.

Állíttatta a Mecseki Erdészeti Zrt. az Országos Erdészeti Egyesület 141. Vándorgyűlése alkalmából, 2010-ben.

Hálából neves elődeinknek, amiért lelkiismeretesen kezelték a MECSEKI ERDŐKET és kérve utódainkat, hogy töretlenül folytassák e munkát.

A szolgálatban lévő erdészek

Készítette: Miklya Gábor

(3) A szobor csonkolt, síkjaiban levágott szimbolikus fatörzset ábrázol, anyaga kanfanár horvát mészkő, mérete 240x130x70 cm.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző