Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a Bányász - Kohász - Erdész Emlékkő felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bányász - Kohász - Erdész Emlékkő elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Ágoston tér (hrsz.:16722/1) területét jelöli ki, a tér rekonstrukciós tervének megfelelő helyszínen.

(2) A Közgyűlés az emlékkő elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

1. A kőtömb vágott, csiszolt felületében kialakított fekete gránittáblán -

PÉCSETT,

EURÓPA KULTURÁLIS

FŐVÁROSÁBAN

2010. MÁJUS 27-30 KÖZÖTT

TARTOTT

13. EURÓPAI BÁNYÁSZ-KOHÁSZ

ÉS

8. MAGYAR BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

TALÁLKOZÓ EMLÉKÉRE

OMBKE MECSEKI SZERVEZETE

PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

2. Az emléktáblán felül középen az Európa Kulturális Fővárosa logó, bal oldalán az Európai Bányász - Kohász embléma, jobb oldalán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület emblémája kerül elhelyezésre karcolásos technológiával.

(3) Az emlékkő 1,20 m magasságú, 0,80x1,00 m szélességű, szabálytalan alakú andezit kőtömb, egy oldalon megmunkált vágott, csiszolt felülettel. A csiszolt felületben egy 3,0 cm mélységű süllyesztékbe kerül ragasztással a 0,60 x0,70 m méretű emléktábla. A tábla anyaga fekete gránit, a betűk színezése, festése a gránit színéhez alkalmazkodva fehér, a felirat „Times New Roman” betűtípussal készül.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző