Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelete

Dr. Matheovits Ferenc emléktáblájának elhelyezéséről a Rákóczi út 50. sz. alatti épület homlokzatán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla helyszínéül a Rákóczi út 50. sz. alatti épület homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Dr. Matheovits Ferenc (1914-1995) pécsi jogász, politikus, a Demokrata Néppárt parlamenti képviselője és főtitkára emlékére, aki a KDNP országos újjászervezésének egyik vezetője volt. 19 és fél évet raboskodott a kommunista diktatúra áldozataként. Barankovits István Alapítvány, KDNP - 2011”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

56 X 38 X 2 cm drapp színű gránit tábla, sötétbarna, homokfúvott felirattal. Az emléktábla képét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 39/2011.(VII. 19.) önkormányzati rendelethez