Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról *