Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól *