Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

gróf Zichy Gyula püspök és az Első Dunagőzhajózási Társaság bányamunkásai emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése gróf Zichy Gyula püspök és az Első Dunagőzhajózási Társaság bányamunkásai emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Szabadságharc utca 3. szám alatt lévő Pécsszabolcsi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom keleti homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„EZEN FALAK MEGÁLMODÓINAK, FELÉPÍTŐINEK, A MECSEKSZABOLCSI HÍVEK ÁLDOZATOS ÖSSZEFOGÁSÁNAK, AZ ÜGYET TÁMOGATÓ GRÓF ZICHY GYULA PÜSPÖK ÚRNAK ÉS AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAMUNKÁSAINAK EMLÉKEZETÉRE. MAGYAROK NAGYASSZONYA OLTALMÁBAN BÍZVA. ÁLLÍTTATTA A PÉCS-SZABOLCSI EGYHÁZKÖZSÉG A SZENTELÉS 100. ÉVFORDULÓJÁN, 2012. OKTÓBER 13-ÁN.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 60X 80X2 cm

Anyaga: gránit

Színe: fehér

Felirata: maratott, fekete színű Time New Roman stílusú, álló nagybetűkkel

Felületképzése: csiszolt

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére