Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

emléktábla elhelyezéséről a Búza tér 6. sz. épület homlokzatán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla elhelyezésének helyszínéül a Búza tér 6. sz. alatti épület utcai homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS DOLGOZOTT DR. NÉMETH MÁRTON 1910-1986 KANDIDÁTUS, AMPELOGRÁFUS, SZŐLŐNEMESÍTŐ DR. KIRÁLY FERENC 1911-1982 AMPELOLÓGUS, SZŐLŐNEMESÍTŐ DR. DIÓFÁSI LAJOS 1929-2012 SZŐLÉS BORÁSZ KUTATÓ A PÉCSI SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET IGAZGATÓJA TISZTELETÉRE EBBEN AZ ÉPÜLETBEN MŰKÖDÖTT A PÉCSI SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET KÖZPONTJA 1949-1972 KÖZÖTT PANNON BORRÉGIÓ EGYESÜLET PTE SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET PÉCSI „ORBÁN GYÖRGY” KERTBARÁT KÖR 2010”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 80X80X2 cm

Anyaga: kanfanar horvát mészkő

Színe: bézs színű

Felirata: óarannyal színezve

Rögzítés: a járda szintjétől 2 méter magasságban 4 db csavarral a homlokzathoz. Csavarfej süllyesztve, rozettával eltakarva.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére