Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munka- és ügyfélfogadási rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A szabályozás hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti egységeire.

2. § (1) Az általános munkarenden belül a napi munkaidő:

a) hétfőtől csütörtökig 7.30 órától - 16.00 óráig

b) pénteken 7.30 órától - 13.30 óráig tart.

(2) *  Az általános munkarendtől eltérően munkaidőkeretben (egyenlőtlen munkaidő-beosztásban) foglalkoztatott, ügyfélfogadásban résztvevő köztiszt-viselő és ügykezelő munkaideje

a) az Önkormányzati Adóhatósági Főosztály, a Műszaki Osztály, az Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportja, és az Anyakönyvi Hivatal szervezeti egységeknél:

aa) hétfőn és szerdán 7.30 órától − 17.00 óráig,

ab) kedden és csütörtökön 7.30 órától − 16.00 óráig,

ac) pénteken 7.30 órától − 11.30 óráig,

b) *  a Lakásgazdálkodási Csoport, és a Kulturális és Népjóléti Főosztály I.-II.-III. sz. Területi Szociális Központja szervezeti egységeknél: * 

ba) hétfőn és szerdán 7.30 órától − 17.00 óráig,

bb) kedden 7.30 órától − 16.00 óráig,

bc) csütörtökön munkaidő-beosztástól függően 7.30 órától − 14.00 óráig, vagy 7.30 órától − 16.00 óráig,

bd) pénteken munkaidő-beosztástól függően 7.30 órától − 11.30 óráig, vagy 7.30 órától − 13.30 óráig

tart.

(3) *  Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott munkarendtől eltérő munkarendet a polgármester és felhatalmazása alapján a jegyző engedélyezhet.

(4) *  A Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je munkaszüneti nap, ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

3. § (1) Az általános ügyfélfogadási idő:

a) hétfőn 13.00 órától - 16.00 óráig,

b) szerdán 8.00 órától - 16.00 óráig tart.

(2) *  Nyújtott ügyfélfogadást tart az (1) bekezdésben megjelölt napokon 17.00 óráig:

a) * 

b) *  az Önkormányzati Adóhatósági Főosztály,

c) *  Lakásgazdálkodási Csoport

d) *  a Kulturális és Népjóléti Főosztály I.-II.-III. sz. Területi Szociális Központjai.

(3) Az Anyakönyvi Hivatal ügyfélfogadási rendje:

a) hétfőn, szerdán 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától 17.00 óráig,

b) *  kedden 8.00 órától - 16.00 óráig,

c) csütörtökön 8.00 órától - 12.00 óráig.

(4) A Műszaki Osztály és az Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportja ügyfélfogadási rendje:

a) hétfőn 13.00 órától - 17.00 óráig

b) szerdán 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 17.00 óráig.

(5) *  Az Önkormányzati Adóhatósági Főosztály ügyfélfogadási rendje:

a) *  hétfőn és szerdán 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 17.00 óráig,

b) *  kedden és csütörtökön 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 16.00 óráig

tart.

(6) *  Az I.-II.-III. sz. Területi Szociális Központok ügyfélfogadási rendje:

a) hétfőn 13.00 órától - 17.00 óráig,

b) szerdán 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 17.00 óráig.

4. § *  (1) A jegyző minden hónap első hetének hétfői napján 12.00 órától - 16.00 óráig tart ügyfélfogadást. Előzetes egyeztetés alapján a jegyző ettől eltérő időpontban is fogad ügyfeleket.

(2) A főosztályvezetők, szervezeti egység vezetők szerdán 8.00 órától - 16.00 óráig fogadják az ügyfeleket. A vezetők indokolt távollétük, akadályoztatásuk esetén megfelelő helyettesítésükről gondoskodni kötelesek.

(3) A munkakörrel összefüggő helyszínelési és egyéb feladatokat az ügyintézőknek lehetőség szerint ügyfélfogadási időn kívül kell ellátniuk.

(4) A főosztályvezetők, szervezeti egység vezetők az ügyfélfogadási idő alatt kötelesek gondoskodni az érdemi ügyintézésről.

5. § (1) Az országgyűlési képviselőket, önkormányzati képviselőket a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei a munkarend szerinti munkaidőben bármikor fogadni kötelesek.

(2) Fogadni kell az ügyfeleket a munkaidő alatt ügyfélfogadási időn kívül bármikor minden olyan ügyben, melyben az azonnali intézkedés késedelme, elmaradása elháríthatatlan veszéllyel vagy kárral járna.

(3) A lakossági ügyintézés során az ügyféllel történő egyeztetés alkalmával, meghívásakor, megjelenésre történő kiértesítésekor lehetőleg két időpontot kell megjelölni. Ezek közül az egyik időpontnak lehetőség szerint ügyfélfogadási napon az általános munkarend utáni, nyújtott félfogadási időre kell esnie. Az ügyfél idézésekor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A rendeletben szabályozott ügyfélfogadási időn belül az ügyfélnek az előzetes időegyeztetésre lehetősége van.

6. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére