Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Csorba Győző emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Csorba Győző emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Damjanich utca 19. sz. alatti épület bejárata melletti kőkerítést jelöli ki, mely egyúttal a Csorba-házhoz vezető 17. sz. telek kapuja is.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„„Nekem: A VÁROS mindörökre.” Itt a Damjanich utca 17. számú házban élt és alkotott 1959-től 1995-ig CSORBA GYŐZŐ Kossuth-díjas költő. Állíttatta Pécs Város hálás vezetése 2013-ban.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 48 X 68X 3cm

Anyaga: gránit

Színe: sötétszürke

Felirata: Book Antiqua betűtípus, kültéri tört fehér festékkel kiemelve

Rögzítés: rejtett rozsdamentes kapcsokkal, légréssel szerelve

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére