Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Pécs Szabad Királyi Város Községi Polgári Leányiskolája emléktáblájának elhelyezéséről a Mária u. 4. sz. épület falán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pécs Szabad Királyi Város Községi Polgári Leányiskolája emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Mária utca 4. sz. alatti épület falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ebben az épületben működött 1948-ig az 1881-ben alapított Pécs Szab. Kir. Város Községi Polgári Leányiskolája. 2013. évben állíttatta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 72 X 85X 3cm

Anyaga: mészkő

Színe: kanfanar

Felirata: MingLiU betűtípus, kültéri szürke festékkel kiemelve

Rögzítés: rejtett rozsdamentes kapcsokkal, légréssel szerelve.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére