Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete

Deák Ferenc szobrának a Kossuth téren történő felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Deák Ferenc-szobor köztéri alkotás felállításának helyszínéül a Kossuth teret jelöli ki, ahol a Kossuth-szobortól keletre álló második és harmadik gránittömb posztamens felezővonala mentén, attól déli irányba 2 m-re kiléptetve a gránitsorból, kerül elhelyezésre.

(2) A Közgyűlés az alkotás formátumát a következőkben határozza meg:

A henger formájú mészkő posztamens magassága: 170 cm, átmérője: 52 cm. A talapzat frontjára vésett felirat kerül Deák Ferenc nevével, születésének és halálának évszámával, míg hátul a szponzorok neve olvasható majd. A bronzból készült mellszobor 78 cm magas, a legszélesebb pontján 84 cm.

(3) Az alkotás mérete alaphelyzetben:170x84x60cm

(4) A Közgyűlés az alkotást forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 17 órakor lép hatályba.

3. § * 

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

Melléklet a 45/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére