Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Koller József emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Koller József emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Janus Pannonius utca 4. sz. alatti épület falát jelöli ki.

(2) *  A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

E házban élt nagymányai KOLLER JÓZSEF (1745-1832) nagyprépost a pécsi ókeresztény Péter-Pál sírkamra megtalálója (1780) és megmentője. Szép, Tiszta Pécsért Alapítvány 2015.

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 50x60 cm

Anyaga: mészkő

Színe: sárga

A táblán vésett, barnára festett betűk lesznek elhelyezve.

A tábla a sarokpontjainál kerül rögzítésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére