Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Dr. Keserü János alispán emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dr. Keserü János alispán emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Szent István tér 19. sz. alatti épület falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„1945-től 1972-ig élt e házban családjával dr. Keserü János (1903 - 1974) a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt alapító tagja, 1945 - 1948 között Baranya megye alispánja. Állították gyermekei és a Baranya Megyei Önkormányzat 2014”.

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 52,5x37,5x3 cm

Anyaga: gránit

Színe: sötétzöld

A homokszórással készülő felirat betűtípusa „Book Antiqua”, 2-2.5-3 cm-es nagyságban.

Rögzítés: 140x8 mm „fischer” dűbelekkel, 3 ponton, rejtett rozsdamentes kapcsokkal, valamint a tábla és a fal között kültéri flexibilis csemperagasztó alkalmazásával.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére