Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Szauter Anna és Szauter Gusztáv emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szauter Anna és Szauter Gusztáv emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Majorossy I. u. 10. sz. alatti épület falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ez a ház 1827-től 1933-ig a Szauter családé volt, amit Szauter Anna es Szauter Gusztáv óvodai célra Pécs városának adományozott. Az óvoda 1942-ben nyílt meg. Pécs város önkormányzata 2014”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

mérete: 635 x 6360 x 30 mm

a díszítő grafika mérete: 288 x 67 mm

anyaga: rózsaszín gránit lap

betűtípusa: Monotype Corsiva, kültéri sötétbarna festékkel kifestve

a tábla rögzítési módja: rejtett rozsdamentes kapcsokkal.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//