Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Angster emlékmű felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Angster emlékmű elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Esze Tamás utca 5. szám alatti telket (hrsz.: 18419/4) jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az alkotás formátumát a következőkben határozza meg:

Az orgonasípokból álló szobor felépítmény összesen 24 féle, 2 mm-es falvastagságú rozsdamentes acélból kialakított sípból áll, melyek végleges méretezését egy konkrét (nyolc lábas principal) sípsor méreteinek egységes modulációjával alakították ki. Az első legnagyobb (S1) és a tizenharmadik sípból (S13) összesen csak 1-1 darab van, míg az összes többi sípból kettő, mivel az S1 és az S13 adja a szobortest szimmetriatengelyét. A sípok száma összesen 46.

(3) Az alkotás mérete alaphelyzetben:

az egész szobor magassága talapzattal: 4,66 m

az egész szobor szélessége talapzattal: 4,8 m

az acél szobortest magassága talapzat nélkül: 3,66 m

az acél szobortest átmérője: 1,27 m

legmagasabb síp hossza: 366 cm; legrövidebb síp hossza: 159 cm

legnagyobb síp átmérője: 139,5 cm; legkisebb síp átmérője: 48,5 cm

szobortest, azaz a sípok anyaga: 2 mm vastag rozsdamentes acél

sípok száma: 46; S1 és S13 1-1 db, S2-S12 és S14-S24 2-2 db

(4) A Közgyűlés az alkotást forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 36/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//