Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az 56’-os „Mecseki láthatatlanok” emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 56’-os „Mecseki láthatatlanok” emléktáblájának emléktábla helyszínéül a 15715 hrsz-ú ingatlanon, a Mecsek kapu árkádjának belső homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Itt, a Mecsek kapunál állította meg az 1956. november 4-ét követő napokban egy maroknyi szabadságharcos a városunkba betört szovjet tankokat. Ez a környék a „Mecseki láthatatlanok” hetekig tartó drámai harcának fontos helyszíne volt. A Pálos templomnál az orvost váró sebesülteket mentős ruhába bújtatott ávósok mészárolták le. Tisztelgésül a hősök emléke előtt Pécs Város Önkormányzata 2014”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

mérete, formátum: 66x3 cm átmérőjű kör

anyaga: gránit

színe: zöld

betűtípusa: Bodoni MT, vastagított

a tábla rögzítési módja: rejtett kapcsokkal.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére