Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Dr. Flerkó Béla emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dr. Flerkó Béla emléktáblájának helyszínéül a Pécs, József u. 7. sz. alatti épület falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ebben a házban lakott dr. Flerkó Béla (1924-2003) anatómus professzor, akadémikus, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora, Pécs város díszpolgára. Állították tisztelői 2014-ben”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

mérete: 60x60x3 cm

anyaga: Ivory Shivakashi gránit lap

betűtípusa: Palatino, vésett, kifestett

a tábla rögzítési módja: láthatatlan oldható kötéssel (rejtett fém kapocs és kőragasztó).

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//