Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Zsidó Mártírok Emlékműve c. alkotás korlátozottan forgalomképes vagyontárggyá minősítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló törvény 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 336/2014. (12. 10.) számú határozatával a Pécs Emlékezete Alapítványtól ajándékozás jogcímén önkormányzati tulajdonba vett, a pécsi 19157/13 hrsz-ú, a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. tulajdonát képező ingatlan területén levő, 2010. július 4. napján állított, Illa Gábor Zsidó Mártírok Emlékműve c. alkotása korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

2. § Az alkotás formátuma:

Talapzat, pszeudo peron. Utolsó állomás.

Teljes felületen nagyméretű, matt-csiszolt sötétszürke gránitlapokkal burkolt monolit beton. Magassága: 45 cm. Alapterülete: 360 cm x 240 cm.

A talapzat peremén fehér sáv, egy sorban faragott felirat, a 0. vágány É-i oldalvonalának folytatásaként, mint tragikus választó vonal fut végig. Szövege: MEGÖLTE ŐKET A GYŰLÖLET. MEGŐRZI ŐKET AZ EMLÉKEZET.

Sztélé, emlékkő. Belőle hiányzó alakokkal.

Anyaga matt-csiszolt gránit, fényezetlensége a mű hivalkodását tompítja. Méretét az életnagyságú figurákhoz mért arányosság határozza meg. Magassága: 300 cm, szélessége: 205 cm, vastagsága: 30 cm.

A figurák pillanatképének sziluettje kiszolgáltatottságot, félelmet hangsúlyoz. Öt ember (balról jobbra): középkorú férfi hátán nagy vászonzsákkal, egy kisgyermek, aki a következő középkorú nő karjaiban ül, majd egy idős férfi kalapban, és végül egy serdülő fiú, aki kicsit elfordulva kinéz. A csillag, a megbélyegzés jeleként mélyen a kőbe vésve, a figurák szívmagasságában jelenik meg.

Vasutat szimbolizáló tér.

A térburkoló aszfaltot kiváltó kockakő és a térfelületből 1 cm kiálló vas sínpár található. A vasútpálya meghosszabbításaként alakul ki a képzeletbeli vonat helye. E sík terület, a szobor előterévé válik és a gyalogos forgalom számára is nyitott.

Információs szöveg.

A szobor talapzatának északi oldalán, anyagába vésve, kifestve. (Szöveg: Cím, évszám, állíttató, támogatók, alkotó)

3. § Ez a rendelet az ajándékozási szerződés megkötését követő napon lép hatályba.

4. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 48/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére