Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a Szőlész-dűlővel, a Szúnyog-dűlővel, a Cincér-dűlővel és a Mária-dűlővel érintkező Bf 210 m szintvonal alatt található lakóterületekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szőlész-dűlővel, a Szúnyog-dűlővel, a Cincér-dűlővel és a Mária-dűlővel érintkező Bf 210 m szintvonal alatt található, a mellékletben ábrázoltak szerint lehatárolt, kertvárosias lakóterületekre terjed ki.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 1. §-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozó készítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra vonatkozóan megalkotott Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével hatályát veszti.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

Melléklet a 38/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez * 

A változtatási tilalommal érintett terület lehatárolása


  Vissza az oldal tetejére