Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. önkormányzati adóhatóság: Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője

2. elektronikus adófizetés: a készpénz helyettesítő fizetési eszközzel teljesíthető adófizetés, amely a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott bankkártyának, hitelkártyának az adóhatóság hivatali helyiségeiben rendelkezésre bocsátott eszközön (POS terminál) történő használatával, valamint az önkormányzat weboldalán biztosított virtuális online bankkártya elfogadó felületen valósul meg.

2. Fizetési módokról szóló rendelkezések

2. § Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében az Art. 38. §-ában meghatározott fizetési módok mellett:

a) előzetes hozzájárulások alapján, csoportos beszedési megbízással,

b) elektronikus adófizetéssel

is teljesíthet.

3. Záró rendelkezések

3. § E rendelet 2015. július 1-én lép hatályba.

Dóra Ottó s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére