Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § *  Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

2. § (1) Az adó évi mértéke lakásonként, lakásbérleti jogviszonyonként * 

a) 36 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 5000 Ft

b) 37 m2 - 60 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 10 000 Ft

c) 61 m2 - 100 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 17 000 Ft

d) 101 m2 - 150 m2-ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében 20 000 Ft

e) 150 m2 feletti hasznos alapterületű lakások esetében 25 000 Ft

(2) Az adó évi mértéke üdülőnként

a) 45 m2-ig terjedő hasznos alapterületű üdülő esetén 7000 Ft

b) 45 m2 feletti hasznos alapterületű üdülő esetén 15 000 Ft

(3) A adó évi mértéke a szabályozási tervnek megfelelő belterületi építési telkenként 5000 Ft.

3. § (1) Mentes az adó megfizetése alól az, aki az év első napján jogerős határozat alapján:

a) időskorúak járadékában,

b) * 

c) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) *  Mentes a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adó megfizetése alól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b) és e) pontjai szerint saját jogú öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesülő személy, valamint az, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, amennyiben más rendszeres keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkezik.

(3) Mentes az adó megfizetése alól:

a) *  aki az önkormányzati lakás bérlőjeként a szociális helyzet alapján történő bérlőkiválasztás minden feltételének megfelel.

b) az a tulajdonos, aki lakását vállalkozási tevékenység céljára hasznosítja és azután építményadót fizet,

c) a külterületi telek, valamint a belterületi telek a 2. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel,

d) *  a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész az üdülő kivételével.

(4) A 2. §-ban megállapított adóból 50% adókedvezmény illeti meg a komfort nélküli lakás után annak tulajdonosát, bérlőjét.

(5) Az adómentesség és az adókedvezmény több lakástulajdon, vagy bérlemény esetében egyetlen lakás után sem vehető igénybe.

(6) * 

(7) * 

4. § *  Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

5. § Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére